Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Αντιπρόσωπος από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα δώσει πρακτικές συμβουλές σε νέους κινηματογραφιστές.

Αντιπρόσωπος από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα δώσει πρακτικές συμβουλές σε νέους κινηματογραφιστές.